preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vinkovci

Login

Static HTML
Priloženi dokumenti:
Izvjesce sa 14. sjednice Skolskog odbora.pdf
Izvjesce sa 13. sjednice SO.pdf
Izvjesce SO - 11. i 12. sjednica.pdf
Izvjesce sa 10. sjednice SO 10.6.2022.pdf
Izvjesce sa 9. sjednice SO 25.3.2022.pdf
Poziv za Skolski odbor 10.6.2022.pdf
Izvjesce sa 8. sjednice SO 31.1.2022.pdf
Izvjesce sa 7. sjednice SO 23.12.2021.pdf
Izvjesce sa 6. sjednice SO 26.10.2021..pdf
Izvjesce s 5. sjednice SO 1.10.2021.pdf
Izvjesce s 4. sjednice SO 1.9.2021..pdf
Izvjesce s 3. sjednice SO 12.7.2021.pdf
Izvjesce s 2 sjednice SO 2021. 31.05.2021..pdf
Konstituirajuca sjednica SO 10.05.2021. .pdf
Izvjesce s 51. sjednice Sk. odbora.pdf
Izvjesce s 50. sjednice Skolskog odbora.pdf
Izvjesce s 49. sjednice Skolskog odbora.pdf
Izvjesce s 48. sjednice Skolskog odbora.pdf
Izvjesce s 47. sjednice Skolskog odbora.pdf
Izvjesce s 46 sjednice SO .pdf
Izvjesce s 45. sjednice SO.pdf
Izvjesce - 44. sjednica Skolskog odbora.pdf
Odluke Skolskog odbora - 43. sjednica.pdf
Zakljucci sa 42. sjednice SO od 7. 9. 2020..pdf
Zakljucci sa 41. sjednice SO od 4. 9. 2020..pdf
40. sjednica SO.pdf
Poziv za SO za 28.8.2020..pdf
39. sjednica SO.pdf
38. sjednica SO 15.07.2020..pdf
Poziv za Skolski odbor 15. 07. 2020..pdf
37. sjednica SO 10.7.2020..pdf
Zakljucak SO od 10.6.2020..pdf
36. sjednica SO 6.7.2020..pdf
35. sjednica SO 25. 6. 2020..pdf
Zakljucci Sk.odbora od 19. 05. 2020..pdf
Poziv za sjednicu SO 10.03.2020..pdf
Odluke i zakljucci sa sjednice SO od 28. 2. 2020..pdf
Poziv za sjednicu SO 28.02.2020..pdf
Zakljucak sa sjednice SO od 31.01.2020..pdf
Zakljucci sa sjednice Skolskog odbora od 17.12.2019..pdf
Poziv za sjednicu Sk.odb. za 17. 12.2019..pdf
Poziv za sjednicu SK.odb. za 6.11.2019..pdf
Zakljucci za sjednice Skolskog odbora od 06. 11. 2019..pdf
Zakljucci i odluke Skolskog odbora 2.10.2019..pdf
Poziv na sjednicu Sk.odbora 2.10.2019..pdf
Zakljucci sa 24. sjednice SO od 10.7.2019..pdf
Poziv na 21. sjednicu SO 28.5.2019..pdf
Poziv SO 19. 06.2019..pdf
Zakljucci sa sjednice SO 28.5.2019..pdf
Zakljucci sa 23. sjednice SO od 19. 06. 2019..pdf
Poziv SO 12. 06. 2019..pdf
Poziv za sjednicu Skolskog odbora 18.03.2019..pdf
Zakljucak sa 34. sjednice SO od 10.6.2020..pdf
Izvjesce SK od 15. 10. 2018..pdf
Poziv za Skolski odbor 25.01.2019..pdf
Sk. odbor - poziv 15. 10. 2018..pdf
Skolski odbor-Izvjesce sa 7. sjednice 16.2.2018..pdf
Sk. odbor - poziv 5.10.2018..pdf
Izvjesce Sk. odb. od 5. 10.2018..pdf
Poziv na sjednicu Sk.odbora za 18.12. 2017..pdf
Skolski odbor - izvjesce sa sjednice od 19.03. 2018..pdf
Skolski odbor 19.3.2018..pdf
Poziv za Skolski odbor 16.2.2018..docx

Dokumenti


preskoči na navigaciju