2021-07-06 08:13:17

VJEDRA

Vjeronaučna smotra VJEDRA ove je godine održana virtualno te je naš rad prikazan na stranicama Đakovačko-osječke nadbiskupije. Tema smotre je Briga za zajednički dom te su naši učenici osmislili i izradili slikovnicu Djela Božja koja je prikazana video uratkom. Izvannastavnom aktivnosti potiče se kreativan rad učenika u području katoličkog vjeronauka te se osvještava ljudima potreba za očuvanjem ljepote svega stvorenoga.

Pogledajte rad naših učenika: Djela Božja.

Zahvaljujem učenicima i kolegicama koji su sudjelovali u nastanku ove slikovnice!

                                                                 Nevenka Iličić, dipl. teolog


Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vinkovci