2020-04-10 07:51:36

OCJENJIVANJE TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU

Ocjenjivanje i vrednovanje učenika tijekom nastave na daljinu bit će provedeno prema uputama MZO-a i Pravilniku o elememtima vrednovanja učenika u OŠ I SŠ.

Za vas, učenike i roditelje, izdvajamo najvažnije:

  • u svakom predmetu vrednovat će se AKTIVNOST I REDOVITOST

  • do kraja školske godine vrednovat će se jedan SLOŽENIJI KREATIVNI RAD

  • nastavnici predmeta Hrvatskoga jezika i Matematike mogu organizirati VIRTUALNI USMENI ISPIT

  • pisane vježbe iz ostalih predmeta bit će objavljene u VREMENIKU eDnevnika, a učenicima dane jasne upute u učionicama Teamsa

  • ZAKLJUČNA OCJENA temeljit će se na ocjenama TIJEKOM CIJELE GODINE

  • učenici mogu i MORAJU ispraviti negativne ocjene. Način ispravka dogovorit će s predmetnim nastavnikom.

 

Pohvaljujemo sve učenike, izvrsno ste se snašli! Budite MARLJIVI, AKTIVNI i REDOVITI kao i do sada. Želimo vam puno uspjeha!

Tko želi pročitati više o ocjenjivanju i vrednovanju, prilažemo ppt.


Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vinkovci